Vítejte na planetě openSUSE

Toto je agregátor zdrojů shromažďující to, co vývojáři openSUSE napsali ve svých blozích.

Abyste přidali svůj blog, přečtěte si, prosíme, instrukce.


Pátek
29. srpen 2014


openSUSE.cz: LINUXDays

07:48 UTC

face

LINUXDays Konference 4. a 5. 10. 2014 v Praha Dejvice stále probíhá call for papers.
Mezi již přihlášenými jsou přednášky z oblastí síťování, vývoje softwaru a dalších.
Linuxdays.cz


Středa
27. srpen 2014


face

openSUSE průvodce

15.1 Nvidia

Klikněte na tlačítko korespondující s vaší Nvidia grafickou kartou, instalujte pomocí instalace na jeden klik.

15.1.2 Poslední Nvidia karta

Tento ovladač zahrnuje každou Nvidia kartu z roku 2008 nebo novější. Ovladač zahrnuje
GeForce 8, GeForce 100-, 200-, 300-, 400-, 500-, 600- a sérii 700
nvidia-gf8_0.png

15.1.3 Odkaz Nvidia karet

Tyto ovladače zahrnují Nvidia karty shruba roku 2007 nebo starší.
Včetně GeForce 6 a 7, stejně jako GeForce série FX5.
2_5.png

3_5.png
Po instalaci restartujte počítač.

15.1.4 Instalace Nvidia ovladače v Terminálu

Pokud si přejete, můžete instalovat Nvidia ovladač v terminálu.
Nejdříve však přidejte repozitář
"zypper addrepo -f http://download.nvidia.com/opensuse/13.1/ nvidia"

Poté nainstalujte balíček korespondující s vaší grafickou kartou.

Pro Ge Force 8 a pozdější
zypper install x11-video-nvidiaG03 (jako root)

Pro GeForce 6 a pozdější
zypper install x11-video-nvidiaG02 (jako root)

Pro FX5xxx
zypper install x11-video-nvidiaG01 (jako root)

Nyní restartujte.

15.2 ATI/AMD

přijde brzy

15.3 Intel

3D ovladače pro karty Intel jsou zdarma atak můžou být zahrnuty v OpenSUSE krabicové verzi.
Žádná další instalace nebo konfigurace není třeba.

http://opensuse-guide.org/3d.php


Čtvrtek
14. srpen 2014


face

Jak už jsme se dozvěděli, můžeme spouštět programy přímo z příkazového řádku tím, že je jednoduše napíšeme. Například když napíšeme
dolphin
Otevře se manažer souborů dolphin. Pokud se podíváte do terminálu, jak se otevírá proces, nemůžete v té chvíli napsat nový příkaz uvnitř stejného okna.
Až když ukončíte dolphin, pak teprve můžete napsat nový příkaz do shellu.
Dolphin &
Tak a nyní máte souborového manažera bežícího na pozadí a terminál je volný k psaní nového příkazu, který potřebujete.
Teď si představte, že jste zapoměli napsat symbol „&“ po dolphinu. Tak jednoduše napište „ctrl+z“ což zastaví daný proces.
K pokračování zastaveného procesu napište“
bg

jobs, ps
Teď máme procesy běžící na pozadí.
Můžete je vypsat užitím jobs nebo ps.
Zkuste si to. Napište jobs, nebo napište ps.
Zde je co dostanete:
nenad@linux-zr04:~> ps

PID TTY TIME CMD

8356 pts/1    00:00:00 bash

8401 pts/1    00:00:00 dolphin

8406 pts/1    00:00:00 kbuildsycoca4

8456 pts/1    00:00:00 ps

Vypnutí Procesu
Jak se zbavit procesu, který neodpovídá?
Použitím příkazu kill.
Vyzkoušejte si to na procesu dolphin.
Nejdříve musíme identifikovat PID procesu použitím ps.
V mém případě je to 8401 pro dolphin. Ukončím ho jednuduchým napsáním
kill 8401
Kill není jen pro ukončování procesů, ale originálně byl navrhnut, aby posílal signály procesům.
Samozřejmě existuje více kill signálů, které můžete použít, mohou být různé vzhledem k aplikaci, kterou používáte.
Viz níže:
1 SIGHUP Programy vyslyší signál. Tento signál je poslán do procesů běžících v terminálu, když zavřete terminál.
2 SIGINT Přeruší signál. Tento signál je dán procesům, aby je přerušil. Programy zpracují tento signál a jednají podle něho.
Také můžete vydat tento signál přímo napsáním Ctrl-c v terminálovém okně kde program běží.
15 SIGTERM Ukončovací signál. Tento signál je dán procesům k jejich ukončení. Programy zpracují signál a jednají podle něj.
Toto je defaultní signál, poslán příkazem kill pokud signál není zpecifikován.
9 SIGKILL Tento signál způsobí bezptostřední ukončení procesů.
Programy neposlouchají tento signál
Vyzkoušejte si.

Závěr

Takže toutu kapitolou uzavírám naší sérii úterků s příkazovým řádkem.

Doufám že další nováčci mě začali mít rádi a už si o konzoli nemyslí léta opěvované řeči a chyby


Úterý
12. srpen 2014


face

Píšeme tuto připomínku všem geekům, kteří mají smysl pro design, aby nám pomohli se summitem.
Vaše logo může být vytišněno a použije se na propagační materiály, je tu také super tajná Geeko cena!
Proto vás vřele vybízíme, aby jste se připojili, deadline je na 18. srpna. O pravidlech už jsme psali v tomto článku -
http://www.opensuse.cz/opensuse-asia-vyhlasuje-soutez-o-logo-summitu


Středa
06. srpen 2014


face

Jak všichni dobře víme, můžeme mít mnoho uživatelů na jednom počítači. K ochraně jednotlivých uživatelských dat byla vymyšlena takzvaná permitions- /povolení/.
Už jsme si o souborových povoleních říkali, takže si pojďmě osvěžit trošku vzpomínky zde

file_permissions.png

Chmod

Chmod je používán pro změny v povoleních souboru či složky. Jak ho použít? Najdříve napište chmod poté napište požadavek povolení a poté název souboru či složky u které chcete změnit povolení.
Dá se to provést několika způsoby, ale pan Shotts se zaměřuje na jednu metodu zvanou - „octal notation method“
Představte si povolení jako sérii bitů. Pro každé povolení slot, který není prázdný má přiřazenou hodnotu jedna a pro prázdný slot má hodnotu nula příklad:
rwx = 111
rw- = 110
atd.
A teď se podíváme jak to vypadá binárně:
rwx = 111 —> in binary = 7
rw- = 110 —> in binary = 6
r-x = 101 —> in binary = 5
r– = 100 —> in binary = 4
Teď kdybych chtěl mít soubor s povoleními -číst, zapisovat i spouštět pro uživatele a pro skupinu vlastníka souboru, ale zároveň bych soubor chtěl
nechat nedostupný jiným uživatelům.

chmod 770 příkladový_soubor
kde příkladový_soubor je jakýkoliv soubor na kterém si chcete příkaz vyzkoušet. Vždy musíte zapsat tři oddělené číslice, pro tři oddělené skupiny (už známe z druhé kapitoly). To samé lze provéstu složek.

Su a Sudo

Někdy je potřeba se stát super uživatelem k provedení určitých úkolů.
Například když chcete instalovat nějaký software. Pro dočasný přístup do superuživatelského módu tu je program su.
Zkrátka jen napíšete su a vaše heslo pro superuživatele a máte to.
Ale nezapomeňte se odhlásit používejte jen pro krátké časové úseky.

Máte tu také možnost, která se více užívá v openSUSE a Ubuntu zvaná sudo.
Je to speciální příkaz.
Narozdíl od su u sudo můžete použít své heslo místo superuživatelského hesla. příklad
sudo zypper in goodiegoodie

Změna souboru a vlastnictví skupiny
Změna vlastníka souboru musíte spustit chown jako super uživatel.
Například kdybych chtěl změnit vlastnictví z „nenada“ na „suse“ udělám to takto
su
napište heslo
chown suse příkladový_soubor
Mohl bych toho také dosáhnu tím, že změním vlastnictví, ale použitím trošku jiného příkazu
chgrp
chgrp suse_group příkladový_soubor
a je to

Příště

Poslední kapitola a pak už budete sami v terminálové temnotě s zeleně blikajícím kurzorem, který vypad


Čtvrtek
31. červenec 2014


face

Zdravím Vás lidičky.

Ano je středa a ano mám zpoždění :-)
Důvod? Důvodem je prohlášení, které jsem si musel vychutnat celé úterý.
Ještě jedna věc: pokud bude v budoucnu zase nějaké prohlášení/ prohlášení o nějakém vydání našeho projektu, série o příkazové řádce v úterý bude zase odložena.
Většina příkazů, které jsme již použili, zasílá své výsledky do terminálového zobrazení.
Ale můžete také zobrazovat výsledky v souboru, v zařízení, nebo jako vstup jiných příkazů tím, že je přesměrujete.

Standardní výstup

Takže jak to funguje: programy v příkazové řádce zasílají výsledky do zařízení zvané "standardní výstup". Standardní výstup poté obvykle pošle výsledek na váš display, takže ho můžete přečíst :
Ale také si ho můžete zobrazit v textovém souboru použitím ‘>’
man zypper > man.txt

Co jsem zde udělal je, že jsem chtěl man stránku v zypperu. Ale chtěl jsem jí v textovém souboru v případě, že výsledky budu ještě potřebovat.
Takže co příkaz udělal? Uložil výstup do man.txt v mé domovské složce.

Kdybych měl opakovat příkaz, nebo použít různé příkazy se stejným souborem či výstupem, přepisoval bych soubor znovu a znovu. Takže v tomto případě jednu věc co musím udělat je ‘>>’ namísto ‘>’

Standardní vstup

Mnoho příkazů může přijmout vstup ze zařízení zvané Standard input.
Defaultně z klávesnice, ale může také přicházet ze souboru.
K přesměrování, použijte převrácený symbol z předchozího ‘<’
příklad: )
sort < man.txt

Ke spojení více příkazů dohromady použijte pipelines. Co pipelines dělají, že zásobují standardní výstup jednoho příkazu do standardního vstupu příkazu jiného.
ls – l | less
použitím tohoto | less triku, můžete udělat každý příkaž, aby měl rolovací výstup.

Filtry

Filtry (program) je obecně používán v pipelines.
Filtry berou standardní vstup, vykonají na něm operaci a pošlou výsledky do standardního výstupu.
Filtry můžou zpracovat informace "silných" způsobem.
Zde je seznam nejčastějších programů používaních jako filtry.
Filtry: sort, uniq, grep (we’ve all seen this one appear all over forums, so I suggest we look into it more), fmt, pr, head, tail, tr, sed, awk.
Máme před námi už jen několik lekcí, abychom pokryli základy příkazové řádky do podzimu. Doufám, že budete mít zájem a budeme pokračovat i se zimním bádáním příkazové řádky


Úterý
29. červenec 2014


face

Autor článků na SUSE zjistil, že rada openSUSE bude potřebovat nástroj na volení pro nadcházející akce.
a právě Snoek je nástroj na volení, který byl vyvinut během SUSE hackweeku pekingským R&D týmem , SUSE.
Snoek je napsán v Django a dychtivě se vyhledává více django vývojářů, aby se mohlo přidat více fíčur například OpenID podpora a bohatší podpora položek volení.

Zdrojový kód Snoeku k nalezení zde
https://github.com/yifanjiang/snoek
halp.jpg

Vše co je potřeba znát je troška znalosti django a jazyka python.
Vývojář také dostane free tričko, které mu bude zasláno do místa jeho působení.
Manu Gupta 24. července
https://news.opensuse.org/2014/07/24/opensuse-asia-summit-needs-python-d...


Úterý
22. červenec 2014


face

Jak už jsme psali v předchozích článcích.
openSUSE.Asia Summit bude čínském Pekingu v 14 října 2014. Avšak, žádný úspěšný Summit či konference se neobejde bez svého symbolu.
OpenSUSE Asia Summit organizační tým pořádá design soutěž o nejleší logo. Logo bude oceněno,
speciální super Geeko Cenou.
Logo bude použito pro reklamní a marketingové účely summitu.

Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá:
1. Bude se přijímat pouze SVG formát. Obojí barevné i monochromatické (černobílé) verze jsou vyžadovány.
2. Prvky vašeho designu by měly odrazovat openSUSE komunitu v Asii.
3. poznámka : Některé věci, které by neměly být použity ve vašem designu.

 • Použití obchodních značek jakéhokoliv druhu
 • Žádné ilustrace některé by mohly být považovány jako - nevhodné, urážející, provokativní, nesnášenlivé, nebo hanlivé.
 • Žádné výslovně sexuální obrázky nebo provokativní obrázky
 • žádné obrázky zbraní nebo násilí
 • žádné obrázky alkoholu, tabáku a drog (či drogových představ)
 • žádné obrázky, které prosazují rasismus, nenávist, nebo i obrázky poškozující určité skupiny nebo jedince nebo jejich sexuální orientaci či věk.
 • Žádné náboženské, politické i nacionalistické prvky

4. Vaše umělecké dílo by mělo splňovat zásady projektu openSUSE Project, publikované na
https://en.opensuse.org/File:OpenSUSE_Trademark_Guidelines.pdf
5.Měli byste také souhlasit s tím, že openSUSE komunita má právo nakládat s vaším uměleckým dílem.
6. Celé vaše umělecké dílo bude licencováno pod
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Prosím posílejte své design výtvory přímo na o opensuse.asia@gmail.com.
Design by měl obsahovat následující:

 • 1. Vektorový soubor v příloze pouze s svg formát.
 • 2. Bitmapu v příloze o velikosti minimálně 256*256px ve formátu png nebo jpg v mininální velikosti 512 kb.
 • 3. Vaše jméno
 • 4. Povolání nebo obor studia
 • 5. Vaše telefonní číslo

Soutěž začíná od 18. srpna 2014, poté tým openSUSE Asia bude filtrovat, došlé návrhy a poté dojde k volbě obrázků, které splnily požadavky.

Poznámka:
1. Ke konečnému rozhodnutí dojde v komisi openSUSE.Asia. Prosím pochopte, že nejvyšší skóre obrázku nemusí znamenat konečného vítěze.
2.K vytvoření vašeho díla doporučujeme použití programu Inkscape – jeto silný vektorový nástroj pro všechny druhy designu.
Je Free a open Source.

Manu Gupta, 21. července
https://news.opensuse.org/2014/07/21/opensuse-asia-summit-announces-its-...


Čtvrtek
17. červenec 2014


face

Vítáme vás s otevřenou náručí k návštěvě naší konference a také k tomu, aby jste si užili bohatou čínskou historii.

OpenSUSE Asia Summit 2014 webová stánka je summit.opensuse.org a těšíme se na vaší návštěvu. Můžete se registrovat pomocí našeho conference submission tool a to do 30. září.

Chcete tričko summitu? Buďte řečník!!

Můžete posílat návrhy! Když už budete člen rozpisu summitu, vaše povídání a prezentace bude přidána do našeho systému, abychom vygenerovali harmonogram.
Všichni řečníci také dostanou bezva tričko summitu.
Téma summit je:

„openSUSE- openSUSE . Přivede vás do free světa “

asia.png
Máme čtyři tracky
konec konceového uživatele
Byznys track
komunitní a projekt track
Technologie a vývoj

Pro každý z těchto tracků

 1. bleskové povídání (10 minut)
 2. krátké povídání (30 minut)
 3. dlouhé povídání (60 minut)
 4. Workshop (2 hodiny)

Můžete odevzdat vaše díla do našeho podacího nástroje. Podávání začíná 16.7 2014 a zavírá se 18.srpna. První skupina přijatých návrhů bude rozesílána 1. září, aby jste si už mohli naplánovat cestu.

https://news.opensuse.org/2014/07/16/opensuse-summit-registration-starts-today/


face

Úplně první openSUSE Summit Asia se bude konat na Univerzitě v Pekingu v 18. a 19. října 2014.
Snažíme se prosazovat používání openSUSE a jiných free a opensource software v regionu.
Budeme mít sérii povídání, diskuzí a workshopů, které uvedou lidi do openSUSE Projektu.
Cíl summitu je poskytnout platformu všem k pochopení openSUSE, aby se stala jednodušší k používání a přispívání.
Je to také skvělá příležitost pro openSUSE přispěvovatele a uživatele z celé Asie.
Pro všechny co byly v konktatku jen online, aby se setkali tváří tvář a také, aby se učili o různorodých free a open technologiích.
Jde nám také o sdílení zkušeností a také o zábavu.
Takže na co čekáte? Přijďte a připojte se, summit bude v krásném Pekingu.

https://news.opensuse.org ze dne 14. července 2014 autor Manu Gupta


Pondělí
09. prosinec 2013


face

Minulý týden v pátek se v Pražské pobočce SUSE odehrála openSUSE 13.1 release party. Pokud patříte k těm, kteří z nějakého důvodu nemohli dorazit, rád se s vámi podělím o nějaký stručný přehled toho, co se na párty dělo.

openSUSE 13.1 pártyJako obvykle byl k dispozici na hraní náš velký touchscreen který znáte z různých akcí. Tentokrát s nainstalovanou 13.1 a s Enlightementem. V něm byl spuštěn Firefox a v něm byl otevřen návrh na nové workflow ve Factory. Lidi se nás na něj ptali a my jim vysvětlovali o co půjde. Pokud nesledujete factory mailing listy, tak ve stručnosti o co jde…

Nová a lepší Factory

Factory je naše vývojová verze. Zde se odehrává všechno zajímavé a z Factory se stabilizací tvoří release. Máme ale spousty uživatelů kterým stabilní release nestačí a chtějí něco trochu víc bleeding edge. Workaround je Tumbleweed. Workaround toho, že v současném stavu Factory je trochu víc bleeding než edge. Smyslem nových návrhů pro Factory je to změnit a Factory stabilizovat. Tumbleweed je super, ale pokud by se nám povedlo dosáhnout stability a spolehlivosti Tumbleweedu ve Factory, tak by to bylo pro všechny lepší. Factory má přeci jen víc přispěvatelů než Tumbleweed, ušetřila by se duplikace práce a navíc by nám víc lidí testovalo příští openSUSE release. Tolik tedy plány týkající se Factory.

YaST

Další částí release párty byla přednáška o YaSTu. Po svém přepisu do ruby se snaží stále více a více otevírat komunitě a jsou v plánu i nějaké změny v instaleru. Co se otvírání týče, veškeré zdrojáky jsou na githubu, existuje veřejný irc kanál #yast na freenode a dokumentace se stále zlepšuje. Sice není pořád ještě úplná, ale pokud vám v ní něco chybí, ptejte se a většinou odpověď poté skončí i v dokumentaci. Jinak ač YaST přepsaný do ruby funguje dobře, najde se v něm ještě pořád dost míst, kde by nějaké to uhlazení a pročistění neuškodilo. Pokud chcete mít commit v YaSTu, tak neváhejte procházet zdrojáky a opravovat věci které se dají v ruby dělat lépe než jak je automatický YCP->ruby konvertor napsal :-) Co se změn v instalátoru týče, plán je upravit ho tak, abyste si mohli YaSTem nainstalovat systém ve kterém už nebude YaST. Například na serverech YaST a ruby nemusíte úplně potřebovat. A co pro to


Pondělí
25. listopad 2013


Michal Hrušecký: Páteční party

08:13 UTCmember

face

Party AnimalTak už se nám to blíží, párty bude už tento pátek. Sliboval jsem více informací, tak tady jich pár je (i když to nebude asi nikdy zdaleka kompletní). Jak už bylo řečeno: párty bude v pátek, 29. listopadu od pěti hodin odpoledne v pražské pobočce SUSE. Co se programu týče, setkáte se s dalšími uživateli openSUSE, budete mít šanci si popovídat, bude k dispozici na hraní počítač s předinstalovanou 13.1 a budeme mít i pár přednášek. Jedna z nich bude o YaSTu a jak se mu daří od té doby co byl přepsán do ruby a co se s ním děje dál? Chcete se zapojit? Opravit něco, co vás štve? Nebo si chcete napsat vlastní YaST modul? Budete mít k dispozici jednoho z vývojářů a budete mu moci pokládat všetečné otázky a on vás jistě rád uvede do světa YaSTu. Dále se dozvíte něco o openQA a povíme si, jak se využívá při testování distribuce a jak ho můžete používat a pomoct při testování i vy.

Pokud by vás zajímalo balení programů nejen pro openSUSE, můžete se ještě před párty podívat zítra v úterý v osm hodin večer na SUTu. Budeme tam o tom přednášet ;-)


Pondělí
11. listopad 2013


face

Party AnimalJak již všichni jistě dobře víte, nové openSUSE se nezadržitelně blíží. Už jen cca týden a bude to tu. Lidé budou zběsile stahovat a aktualizovat a zkoušet,
jak to naše osmiměsíční snažení dopadlo. Všichni vývojáři budou hrdí na výsledky své práce než jim začnou chodit maily z bugzilly informující je o všem, co přehlédli.

13.1 tu s námi bude dlouho, byla totiž vybrána jako release pro Evergreen. Tudíž nezemře po 18ti měsících, ale bude žít dál. Tím víc je tento release významný. A když se blíží takováto významná událost, je třeba to patřičně oslavit. Ano, hádáte správně, tento post je o openSUSE 13.1 release party.

Jako obvykle se release party uskuteční v prostorách pražské pobočky SUSE. Kdo tu ještě nebyl, SUSE se nachází v Praze Libni, v ulici Lihovarská. Nejblíž je k nám zastávka metra Českomoravská nebo zastávka tramvaje číslo 8 Ocelářská. Kdy že to bude? Plán je pátek 29. listopadu někdy večer. Plán je cca od pěti/šesti (máte-li nějaké preference, podělte se). Bývá to takový dobrý kompromis aby se k nám dostali pracující, ale zároveň to nebylo moc pozdě.

Na co se můžete těšit? Na tom se zatím pracuje, budou nějaké přednášky týkající se nového openSUSE a snad do té doby přijdou i DVD. Konkrétnější program bude později, až něco dáme dohromady :-) Prozatím si jen zapište do kalendáře kdy a kam dorazit ;-)

PS: Pokud se už nemůžete dočkat a chcete se naučit jak se na správě balíčků pro openSUSE podílet, v úterý před release party budeme na SUT povídat o balíkaření ;-)


Středa
25. září 2013


face

LadybugNový release se nám blíží, 13.1 beta už je venku, tak nastává čas na pizzu? Tentokrát to však bude probíhat trochu jinak. Asi ste si už všimli oznámení o hackathonu. Vězte tedy, že hackathon se bude konat i v Praze. Jako obvykle bude akce probíhat v pražské pobočce SUSE. Budou se jí účastnit zaměstnanci SUSE, ale lidi z komunity jsou samozřejmě zváni také. Fixovat můžete kdykoliv během pátku ať už z domova, nebo můžete přijít do SUSE. V druhém případě mi ale dejte vědět předem mailem, ať vás čekám a můžu vpustit dovnitř. Akce je tentokrát zaměřena čistě na vývojáře, ale nezoufejte, pokud jimi ještě nejste. Jak se píše na news, 13.1 se už blíží a pro tu budeme mít časem i klasickou release party pro každého a budeme o ní informovat dostatečně dopředu ;-) O hackathonu jsem sem k postu na blog dostal bohužel až dost pozdě :-(


Pondělí
25. březen 2013


face

Party AnimalJak jsem sliboval minulý týden, jelikož se party blíží, je načase oznámit trochu více detailů včetně času, kdy to všechno začne. A i poodhalit trochu o programu. Začneme už ve čtyři odpoledne. Já vím, je to brzo, ale začneme něčím lehce jiným než je openSUSE Release party. Do té plynule přejdeme počítám mezi pátou šestou.

Hackweek meeting

Pokud sledujete dění kolem openSUSE a SUSE, tak jste už asi zaslechli pojem Hackweek. Je to týden, kdy vývojáři ze SUSE mají volno od svých běžných pracovních povinností a mohou si dělat skoro cokoliv je napadne. Stačí aby to bylo opensource. Firma poskytne přístřeší, jídlo, prostředky a vývojáři hrajte si. A občas z těchto projektů vzejde něco opravdu zajímavého pro openSUSE ;-)

No a jeden takový Hackweek se nám blíží a v SUSE jsme plánovali meeting, kde bychom pokecali o projektech, které plánujeme, zkusili kolegy naverbovat na své projekty nebo se vzájemně inspirovali. Hackweek ale není jen pro zaměstnance a kdokoliv z komunity se k Hackweeku může připojit a s vývojáři na projektu spolupracovat a po dohodě může i do firmy docházet. Jelikož je Hackweek cool, rozhodli jsme se tento náš úvodní meeting spojit s release party, ať víte na čem se vývojáři chystají pracovat a pokud budete mít zájem, můžete přiložit ruku k dílu.

12.3

K dispozici budou openSUSE 12.3 DVD (stále ještě nedorazily, ale minulý týden je z Norimberka posílali, tak snad dorazí včas…) a obvyklý velký touchscreen běžící na 12.3. Budete si moci tak přímo na místě osahat, jak se nové openSUSE chová. Můžeme se také společně podívat na pár zajímavých novinek a obecně si přátelsky popovídat jak jsme spokojeni a jak se zapojit, pokud ještě nevíte jak.

Klíče a občanky sebou

Když už se tak sejdeme pospolu, byla by škoda tu příležitost promarnit, tak kdo ještě nemáte podepsané GPG klíče nebo kdo chcete nějaké body do CACertu, přineste si i občanky a papírky s klíči, uděláme si malou key signing party ;-)

Obecně, tato release party bude kombinací mnoha různých věcí, takže co se plánu týče, nerad bych vypisoval spousty podrobností které nakonec stejně nevyjdou (minimálně časově). Bude to spíš taková velká improvizace. Ale pokud máte rádi open source obecně a openSUSE obzvlášť, přijďte a určitě zde naleznete mnoho podobných nadšenců. A pro ty co nemůžou dorazit se pokusím zajistit i přímý přenos pomocí Google Hangout, pokud se mi to povede…


Úterý
19. březen 2013


face

Party AnimalVe středu vyšlo nové openSUSE 12.3 a to je důvod k oslavě. Budeme proto jednu pořádat ve čtvrtek 28. března v Pražské poboččce SUSE. Pokud jste na naší release party už někdy byli, tak už jistě více, co očekávat. Pokud ne, nechte se překvapit :-)

Sejdeme se na adrese Lihovarská 1060/12, Praha 9 a popovídáme si o naší oblíbené distribuci. K dispozici bude na ozkoušení počítač běžící na 12.3 a po zkušenostech z Norimberku i tuto párty budeme streamovat do světa přes Google Hangout [link missing]. Ale i přesto doražte osobně. Budeme mít openSUSE 12.3 DVD, která se v součastnosti lisují, dostaví se i vývojáři ze SUSE a kdo ještě neviděl, bude mít možnost uvidět a s trochou štěstí i ochutnat openSUSE pivo.

Podrobnosti co se programu týče budou upřesněny později, ale už teď si začněte dělat na čtvrtek 28. března volno. Začátek bude někdy mezi čtvrtou a šestou, aktuálně závisí od programu na kterém se intenzivně pracuje… Ale o tom později. Aktuálně to nejduležitější je, abyste dorazili v hojném počtu, kdy přesně upřesním později ;-)


Pondělí
27. únor 2012


face

Minulý pátek se v Praze odehrála KDE 4.8 release party. Chvilku nám trvalo ji zorganizovat, ale nakonec přecijen proběhla. Pro ty, se co nemohli osobně dostavit, malé ohlédnutí se (s fotkami, ale už bez dortu, ten už není).

&&&
Loading...

I když se party odehrávala v Praze, kupodivu byla většina přednášek v angličtině a angličtinu bylo slyšet i mez přednáškami. Jakto? Většina našich přednášejících neuměla česky (alespoň prozatím ne). Theo, který party organizoval a zařizoval vše důležité, dokázal na party přilákat i známé zahraniční hosty. Do prahy přijel na party Cornelius Schumacher a Jos Poortvliet. Pokud se zajímate o KDE, určitě jste obě jména už slyšeli. Jos měl přednášku o patnácti novinkách v KDE (oslavující 15 let vývoje KDE) v pěti minutách. Nakonec přednáška trvala minut osum. Proč je dálka přednášky důležitá? Obecenstvo si mohlo tipnout, jak dlouho bude přednáška trvat a tři nejlepší tipy vyhráli plyšového geeka. Cornelius zase mluvil o historii KDE a jak se vyvynulo z projektu pár lidí v celosvětovou komunitu obsahující mnoho a mnoho lidí. Kromě návštěvníků ze zahraničí měl přednášku i Theo (tu jsem bohužel zmeškal jelikož jsem jezdil nahoru a dolu výtahem pro návštěvníky) a Tomáš Chvátal, který mluvil o překladech a o integraci LibreOffice do KDE.

Click here to view the video on YouTube.

Po přednáškách se Cornelius ujal krájení dortu a každý z návštěvníků mohl dostat kousek. Závěr párty byl tedy ve znamení pojídání KDE dortu, pití openSUSE piva a povídání si o opensource. Party se podle mně vyvedla, alespoň já jsem se dobře bavil i když KDE nepoužívám. Děkuji všem kdo se zúčastnili a těším se na příští setkání, které bude vlastně už tento víkend.

PS: Pokud si chcete KDE 4.8 sami vyzkoušet, nějaká média lze nalézt v SUSE Studiu nebo si můžete počkat na oficiální vydání Gentoo médií později tento týden.


Středa
22. únor 2012


face

Doufám, že všichni už víte, že v pátek bude KDE 4.8 release party! Doufám, že se už těšíte! Abyste se těšili ještě víc, podívejte se na pár obrázků níže. Ano, dort už dorazil!!! To jen abyste měli o důvod více se těšit ;-) Pokud si už nepamatujete podrobnosti, odkážu vás na svůj předchozí zápisek. A těším se, že se v pátek potkáme!

&&
Loading...

Pondělí
06. únor 2012


face

KDE LogoNové KDE 4.8 je už nějaký čas venku, tak je na čase se sejít a pořádně to oslavit. Po celém světě se už probíhají různé release partya jedna z nich bude i v Čechách. Trochu konkrétněji pro vás připravujeme Launch party v pražské pobočce SUSE.

Kdy a kde?

Release party se uskuteční v pátek 24. 2. 2012. Odehraje se v pražské pobočce SUSE a začneme v 17:00. Pokud jste u nás ještě nebyli, tak se nachází na adrese Lihovarská 1060/12. Jak se k nám nejsnáze dostat? Nejbližší zastávka tramvaje je Ocelářská, projíždí jí tramvaje 3 a 8 (mimo jiné se na ně dá nastoupit na Vltavské a na Florenci). Ale dá se k nám dojít i pěšky ze zastávky metra B Palmovka nebo Českomoravská. Pokud pojedete autem, zaparkovat se dá v blízkém nákupním centru Harfa.

Co vás čeká?

Na programu je samozřejmě několik přednášek o KDE obecně a novém releasu zvláště. K dispozici budou propagační materiály openSUSE a KDE. Mezi nimi i live CD, abyste si mohli ozkoušet nové KDE 4.8 na vlastní kůži pokud ho ještě nemáte ;-) Občerstvení je zajištěno a bude i KDE dort! Ale hlavně to je příležitost setkat se s lidmi zajímajícími se o Linux obecně a KDE konkrétně. A taky podle openSUSE mota “Have a lot of fun!” ;-)

PS: Pokud byste rádi přispěli nějakou přednáškou nebo máte nějaký dobrý nápad pro party, můžete se ozvat buď mně (michal [at] hrusecky [dot] net) nebo Theovi (anglicky či řecky, tampakrap [at] gentoo.org)

KDE SC 4.8 party


Pátek
16. prosinec 2011


face

Mainframe by OCALPřed skoro rokem jsem opustil webhosting a přešel jsem na vlastní VPS (mám teď pro sebe celý virtuální stroj). Tak bych se chtěl lehce podělit o své zkušenosti. Začnu lehkým úvodem, proč, co, kde, jak a příště povím něco o konfiguraci jednotlivých služeb.

Motivace

Co mě vůbec k migraci vedlo? Se službami webhostingu jsem byl spokojen. Mohl jsem si sám vytvářet nové subdomény, místa bylo dost a o server se pečlivě staral někdo jiný. Přesto jsem uvažoval o vlastním serveru. Proč? Důvodů bylo několik…
Webhosting je fajn, ale pořád k tomu je jen webátko a zabezpečené ftp. Občas se shell access hodí. Měl jsem tehdy blog rozpadající se nad SQLite a synchronizovat ji s lokalni kopií abych mohl dělat úpravy databáze nebylo zrovna nejpohodlnější. Já vím, můžu si za to sám, zvolil jsem si pochybný blog a SQLite místo normálního blogu a MySQL. Ale přecijen je pohodlnější se ssh na server než si mountovat ftp.
Měl jsem taky různé služby různě po internetu a řikal jsem si, že by bylo na čase to trochu sjednotit. Měl jsem OpenVPN na domácím routeru, která nebyla na zrovna nejrychlejší lince. A rychlá VPN se hodí, když je v hotelu zákázána většina internetu. Nebo když potřebuju po ní komunikovat mezi dvěma počítači, co zrovna nejsou doma. Pak taky na IRC se připojuju ze serveru, kde mi běží irssi ve screenu. To sem do té doby řešil školním serverem 9ale pořád si dělám naděje, že brzo školu dokončím (ty naděje si dělám už pár let)). Neveřejný git taky není k zahození (vím, můžu si platit github, ale když mám za podobnou cenu celý server s mnohem větším diskem, kde nemusím provozovat jen git, tak to ztrácí smysl) Samozřejmě bylo argumentem pro i to, že si rád hraju, na stabilitě mi zas až tolik nezáleží a že chci mít právo si svůj server kdykoliv robít!!! :-B A v neposlední řadě jsem dostal zajímavou nabídku od kamaráda a openSUSE community membera, který provozuje VPS hosting.

Instalace

Virtuální server jsem získal a co dál? Já si tehdy zvolil pro instalaci distribuci openSUSE 11.4. Lidi kolem openSUSE znám a věřím, že odvádí skvělou práci. Jen dodám, že tou dobou byla 11.4 ve fázi rc nebo beta nebo něco takového. Jelikož jsem MySQL maintainer, tak jsem si jako jeden z prvních repozitářů přidal server:database:* repozitáře a nainstaloval si MySQL 5.5

Starší příspěvky v blogu ->